yes, therapy helps!

Tiểu sử


Wilhelm Wundt: tiểu sử của cha đẻ của tâm lý học khoa học - tiểu sử

Trong lịch sử Tâm lý học, có rất ít số liệu có liên quan như Wundt.Vào thế kỷ 19, nhà nghiên cứu này đã khiến tâm lý khoa học ra đời và là một trong những người đầu tiên phải đối mặt với các vấn đề...

Viktor Frankl: tiểu sử của một nhà tâm lý học hiện sinh - tiểu sử

Viktor Frankl là một trong những nhân vật không bị ảnh hưởng nhất trong lịch sử tâm lý học. Là người tạo ra trị liệu, Frankl đã tiếp cận việc điều trị các thay đổi tinh thần từ quan điểm hiện sinh mà...

Noam Chomsky: tiểu sử của một nhà ngôn ngữ học chống hệ thống - tiểu sử

Ngày nay có rất ít nhà tư tưởng và nhà nghiên cứu có danh tiếng Noam Chomsky. Những can thiệp của anh ấy trên các phương tiện truyền thông liên tục lan truyền trên Internet, các cuộc phỏng vấn anh ấy...

Howard Gardner: tiểu sử của nhà tâm lý học người Mỹ - tiểu sử

Howard Gardner (Hoa Kỳ, 1943) là một nhà tâm lý học và nhà giáo dục người Mỹ, người đã dành phần lớn cuộc đời mình cho nghiên cứu. Gardner nổi tiếng với Lý thuyết đa trí tuệ.Là một nhà lý luận, ông...

Jerome Bruner: tiểu sử của kẻ gây ra cuộc cách mạng nhận thức - tiểu sử

Jerome Seymour Bruner (Hoa Kỳ, 1915 - 2016) là một trong những nhà tâm lý học có ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển của tâm lý học trong thế kỷ XX, và đó là một lý do chính đáng. Sau khi nhận bằng...

Daniel Goleman: tiểu sử của tác giả Trí tuệ cảm xúc - tiểu sử

Daniel Goleman là một trong những nhà tâm lý học nổi tiếng nhất trong những năm gần đây, do cuốn sách bán chạy nhất quốc tế của ông: Trí tuệ cảm xúc (1995).Mặc dù khái niệm trí tuệ cảm xúc xuất hiện...

Anna Freud: tiểu sử và công việc của người kế vị Sigmund Freud - tiểu sử

Khi nói về phân tâm học, gần như không thể tránh khỏi suy nghĩ cụ thể về Sigmund Freud, một nhân vật lịch sử, ngoài việc cho rằng bắt đầu một dòng suy nghĩ, đã trở thành một trong những biểu tượng...

Jean-Claude Romand, câu chuyện về một kẻ nói dối bệnh hoạn - tiểu sử

Những năm 90. Một ngôi làng yên tĩnh ở miền Nam nước Pháp, Prèvessin-Moëns, và một trường hợp gây sốc và ớn lạnh đến nỗi ngay cả các chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các đánh giá tâm lý cũng...

Alfred Adler: tiểu sử của người sáng lập Tâm lý học cá nhân - tiểu sử

Không phải phân tâm học hay tâm lý học tâm lý học có thể được giải thích bằng cách chỉ biết công việc của Sigmund Freud.Trên thực tế, tâm lý trị liệu dựa trên những ý tưởng cơ bản của phân tâm học có...

Erich Fromm: tiểu sử của cha đẻ của phân tâm học nhân văn - tiểu sử

Thông thường phân tâm học đã được liên kết với một cái nhìn bi quan về con người, theo đó hành vi và suy nghĩ của chúng ta được điều khiển bởi các lực lượng vô thức mà chúng ta không thể kiểm soát và...