yes, therapy helps!
Chủ nghĩa duy tâm trong tâm lý học: nó là gì và tại sao nó không dẫn đến đâu

Chủ nghĩa duy tâm trong tâm lý học: nó là gì và tại sao nó không dẫn đến đâu

Tháng MườI MộT 4, 2022

Một trong những vấn đề mà tâm lý học đã phải đối mặt trong suốt lịch sử của nó là xác định đâu là điểm khởi đầu để bắt đầu điều tra các quá trình tinh thần. Khó khăn của bước đầu tiên này là, rõ ràng, đối tượng nghiên cứu của khoa học này là kép: một mặt có mục tiêu, và mặt khác có sự chủ quan.

Chủ nghĩa duy tâm là lập trường triết học phát sinh từ cách mà một số người quyết định trả lời "phân nhánh đường" này. Trong tâm lý học, đặc biệt, ý nghĩa của việc phân tích các quá trình tinh thần dựa trên chủ nghĩa duy tâm dẫn đến kết luận rất khác nhau từ các nhà nghiên cứu ủng hộ một quan điểm tập trung vào mục tiêu, có thể đo lường được.


Đây là bài viết chúng ta sẽ thấy cách mà chủ nghĩa chủ quan ảnh hưởng đến tâm lý và các vấn đề đặc trưng của phương pháp này là gì.

  • Bài liên quan: "Thuyết nhị nguyên trong tâm lý học"

Chủ nghĩa chủ quan là gì?

Nói ngắn gọn, chủ nghĩa chủ quan là niềm tin rằng thực tế, trong trường hợp đầu tiên, được hình thành bởi những ý tưởng và đánh giá chủ quan mà người ta đưa ra về những gì diễn ra trong đầu. Điều đó nói rằng, nghe có vẻ phức tạp, nhưng tôi chắc chắn bạn sẽ nghe thấy những khẩu hiệu của cuộc sống theo phong cách "thực tế được tạo ra bởi thái độ của chúng tôi" và các diễn ngôn khác tập trung vào ý thức và "tinh thần" để giải thích bản chất của các yếu tố thực tế mà người khác cố gắng biết từ các khía cạnh khách quan của những điều này.


Do đó, chủ nghĩa duy tâm liên quan chặt chẽ với chủ nghĩa duy tâm, đó là niềm tin rằng các ý tưởng tồn tại trước vật chất và chủ nghĩa tương đối, theo đó không có thực tế được thiết lập trước tồn tại ngoài quan điểm đa dạng của chúng ta và trong nhiều khía cạnh phải đối mặt.

Bây giờ, những gì chúng ta đã thấy cho đến nay là chủ nghĩa chủ quan khô khan, mà không xem xét những tác động của chúng trong một lĩnh vực khoa học cụ thể. Điều quan trọng là phải nhớ rằng, ví dụ, không giống nhau khi bắt đầu từ chủ nghĩa duy tâm trong vật lý hơn là làm điều đó, ví dụ, trong xã hội học. Hai môn học này nghiên cứu những thứ khác nhau, và do đó chủ nghĩa chủ quan cũng tác động lên chúng theo một cách khác biệt.

Nhưng đó là trong tâm lý học, chủ nghĩa chủ quan có nhiều khả năng tàn phá. Tại sao? Về cơ bản vì trong khoa học này chúng tôi nghiên cứu một cái gì đó có thể bị nhầm lẫn với nguồn chủ quan và đó thường được gọi là "tâm trí".


Chủ nghĩa duy tâm trong tâm lý học

Như chúng ta đã thấy, tâm lý học có đặc thù là lĩnh vực kiến ​​thức trong đó những gì được nghiên cứu có thể được xem xét từ những gì ý định và hành động nghiên cứu thực tế bắt đầu, một điều không xảy ra trong các ngành khác. Hậu quả là chủ nghĩa chủ quan có thể khiến tâm lý đi vào một vòng lặp khó thoát ra và không dẫn đến đâu.

Ví dụ, một trong những phương pháp được các nhà tâm lý học chủ nghĩa bảo vệ trong lịch sử là phương pháp hướng nội. Trong này đó là người được nghiên cứu chú ý đến các quá trình tinh thần của họ (cho dù nhận thức hoặc cảm xúc) và báo cáo về chúng.

Hiệp hội tự do là một ví dụ về triết lý này

Ví dụ, trong hiệp hội tự do được sử dụng bởi Sigmund Freud (một trong những người chủ quan nổi bật nhất trong lịch sử), bệnh nhân bắt đầu phát âm những ý tưởng hoặc từ mà ông nghĩ có liên quan đến ý tưởng mà nhà phân tâm học muốn điều tra. Nó phụ thuộc vào anh ta để biết thông tin nào đủ liên quan để nói và "tìm kiếm" cũng phụ thuộc vào ký ức và trí tưởng tượng để đi đến một cái gì đó có thể di chuyển phiên về phía trước.

Từ chủ nghĩa chủ quan, nói tóm lại, người ta tin rằng tính chủ quan của mỗi cá nhân là nguồn dữ liệu tốt nhất về các quá trình tinh thần, một mặt và các quá trình tinh thần là những gì thúc đẩy các hành động dựa trên sự chuyển động. Ví dụ, niềm tin chủ quan của một người nào đó khiến một người có vẻ như không có nhà để vào cửa hàng, và đó là những niềm tin chủ quan cần phải được khám phá.

  • Bài viết liên quan: "'Hiệp hội tự do' trong Phân tâm học là gì?"

Là cá nhân duy nhất có quyền truy cập vào tâm trí?

Do đó, đối với những người theo chủ nghĩa chủ quan, những gì người ta biết về tâm trí của chính mình bị tách rời khỏi môi trường của nó và bối cảnh mà nó tự tìm thấy khi đánh giá nội bộ suy nghĩ và cảm xúc của mình. Nó được phân biệt một cách triệt để giữa tâm trí và hành động khách quan và dễ dàng quan sát những gì người đó làm, và đề xuất rằng điều quan trọng là những gì không thể được quan sát trực tiếp bởi người khác, bởi vì đó là những khía cạnh nội bộ và chủ quan dẫn đến sự chuyển động của người đó.

Cách tiếp cận này, nếu chúng tôi không sửa chữa, điều duy nhất nó làm là tâm lý lên án không thể trả lời bất kỳ câu hỏi về hành vi của con người được đề xuất để giải quyết, vì nó luôn gán nguyên nhân của điều này cho một chiều kích nội tâm và chủ quan của thực tế mà chỉ một người có thể biết. Nó không chỉ không giữ triết lý khi phủ nhận sự tồn tại của một thực tại khách quan, mà còn không có khả năng đưa ra các ứng dụng hữu ích để giải quyết các vấn đề tâm lý.


Mình Là Ai, Mình Từ Đâu Tới? Những Nẻo Đường Truyền Giáo - GM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm (Tháng MườI MộT 2022).


Bài ViếT Liên Quan