yes, therapy helps!
Những loại trí thông minh giúp trở thành một nhà lãnh đạo giỏi?

Những loại trí thông minh giúp trở thành một nhà lãnh đạo giỏi?

Tháng MườI MộT 26, 2022

Khả năng lãnh đạo là một cuộc cạnh tranh được đánh giá cao trong xã hội ngày nay . Trong một thế giới cạnh tranh như chúng ta, điều cần thiết là có thể hướng dẫn và thúc đẩy người khác hướng tới việc đạt được các mục tiêu nhất định, khiến họ thấy rằng các mục tiêu chung tương thích với chính họ và cần phải quy định và tuân thủ chúng.

Ở khía cạnh này, mức độ thông minh cao dường như rất hữu ích để thể hiện vai trò của người lãnh đạo, vì người ta dễ dàng cho rằng người càng thông minh, anh ta / cô ta càng đóng vai trò lãnh đạo hiệu quả hơn. Nhưng điều này có thực sự như vậy không?

Trí tuệ quan trọng trong người lãnh đạo

Logic và dữ liệu thu được qua các nghiên cứu khác nhau cho rằng trí thông minh chung (được đo bằng Chỉ số trí tuệ) rất hữu ích khi thiết lập vai trò lãnh đạo, kể từ khi mức độ thông minh cao cho phép phân tích tình huống tốt hơn và xem xét các lựa chọn thay thế .


Tuy nhiên, mối quan hệ này giữa trí thông minh và khả năng lãnh đạo hiệu quả đã được tìm thấy trong mối tương quan giữa nhỏ và vừa. Trái lại, điều tương đối thường xuyên là những người được coi là thiên tài trong trí thức không trở thành nhà lãnh đạo giỏi. Điều này là do có khả năng trí tuệ cao không đảm bảo rằng trong những tình huống quan trọng, người ta có khả năng vượt qua và biết cách lãnh đạo nhóm.

Trong thực tế, đôi khi một năng lực trí tuệ lớn hơn có thể tạo ra kết quả phản tác dụng , tạo ra một lãnh đạo không hiệu quả mà cuối cùng bị bỏ qua, trong trường hợp các nhà lãnh đạo có năng lực hơn nhiều so với cấp dưới.


Điều này một phần là do khoảng cách cảm xúc được tạo ra bởi sự khác biệt giữa các khả năng và thực tế là trí thông minh là một cấu trúc chung đề cập đến một tập hợp các khả năng, nó không phải giống với bộ kỹ năng cần thiết để lãnh đạo . Ví dụ, có IQ cao không có nghĩa là khả năng thúc đẩy và biết cách đối xử với những người dưới quyền của họ. Điều thực sự ngụ ý hiệu quả cao hơn trong lãnh đạo là ý thức về năng lực và kinh nghiệm mà người lãnh đạo có.

Các loại lãnh đạo

Các nghiên cứu được thực hiện bởi các tác giả khác nhau dường như chứng minh sự tồn tại của các loại lãnh đạo khác nhau trong cùng một nhóm. Ngoài hai loại này, tùy thuộc vào cách thức thực thi quyền lực, các phong cách lãnh đạo khác nhau có thể được tìm thấy (một trong những phong cách nổi bật nhất là sự biến đổi).

1. Lãnh đạo tập trung vào nhiệm vụ

Nhà lãnh đạo tập trung vào các mục tiêu đáp ứng và trong sản xuất . Đó là một loại nhà lãnh đạo chuyên về nhiệm vụ được thực hiện, là một thành phần chuyên gia phụ trách huy động các nguồn lực sẵn có. Mặc dù họ nâng cao năng suất, nhận thức của người lao động đối với họ thường là tiêu cực.


Kiểu lãnh đạo này có thể có trí thông minh và học thuật rất cao, và có xu hướng được cấp dưới chấp nhận kém, mặc dù tăng năng suất trong thời gian dài cũng có thể làm tăng năng suất không thực hiện được.

2. Nhà lãnh đạo tình cảm xã hội

Kiểu lãnh đạo này có xu hướng tập trung hiệu suất của mình vào nhân viên , đạt được việc duy trì một mạng lưới công việc ổn định và chức năng, thiết lập các chiến lược hợp tác giữa các nhân viên và giúp giảm căng thẳng. Họ giảm thiểu năng suất chưa thực hiện và có xu hướng đánh giá cao và thông tin hơn các loại nhà lãnh đạo khác.

Điều gì làm cho một lãnh đạo hiệu quả?

Nhà nghiên cứu Fred Fiedler đã xây dựng những gì được gọi là mô hình dự phòng, theo đó hiệu quả của người lãnh đạo được xác định bởi phong cách lãnh đạo và kiểm soát tình huống . Yếu tố cuối cùng này phụ thuộc vào cấu trúc của nhiệm vụ, quyền lực của người lãnh đạo và mối quan hệ của anh ta với cấp dưới, yếu tố sau là yếu tố có liên quan lớn nhất khi tạo ra ảnh hưởng đến hiệu quả của lãnh đạo.

Các nhà lãnh đạo tập trung vào nhiệm vụ rất hữu ích trong các tình huống trong đó kiểm soát tình huống rất thấp hoặc rất cao, trong khi trong các tình huống trung gian, các nhà lãnh đạo cảm xúc xã hội dường như làm việc tốt hơn. Sự khác biệt này cho thấy rằng không có sự lãnh đạo hiệu quả hơn người khác, nhưng điều đó Loại lãnh đạo được chỉ định sẽ phụ thuộc vào loại hoạt động và đặc điểm hoạt động , công ty, mục tiêu, lãnh đạo và nhân viên.

Trí thông minh áp dụng cho lãnh đạo hiệu quả

Như đã đề cập ở trên, để một lãnh đạo được coi là hiệu quả, điều cần thiết là phải tính đến loại mối quan hệ được duy trì với cấp dưới, vì mối quan hệ cấp dưới - lãnh đạo không ngừng là mối quan hệ giữa các cá nhân.

Theo nghĩa này, trí thông minh chung không liên quan như một trong một số trí thông minh đa dạng, trí tuệ cảm xúc và trí thông minh giữa các cá nhân, là những yếu tố dự đoán tốt hơn về khả năng lãnh đạo hiệu quả so với thước đo của trí thông minh chung.

Một nhà lãnh đạo lôi cuốn với trí tuệ cảm xúc cao sẽ cho thấy khả năng giao tiếp tích cực ảnh hưởng đến cảm xúc của người lao động. Khả năng này cho phép bạn cộng tác với cấp dưới để giúp họ đưa ra quyết định, thực hiện mỗi khi cần thiết và góp phần làm cho nhu cầu thay đổi thái độ và niềm tin dựa trên sự điều tiết cảm xúc và sự đồng cảm.

Tuy nhiên, mặc dù loại trí thông minh này là nền tảng cho khả năng lãnh đạo tốt, loại trí thông minh dự đoán tốt nhất sự thành công của một nhà lãnh đạo là trí thông minh xã hội. Loại trí thông minh này đề cập đến khả năng hiểu, tham gia và quản lý các tình huống xã hội, cả chính thức và không chính thức, cũng như có thể hình dung và đào sâu quan điểm của người khác . Nó cũng cho phép ảnh hưởng đến người khác.

Bất chấp tất cả những điều trên, chúng ta phải nhớ rằng mức độ thông minh, cả về mặt xã hội và tình cảm cũng như chung, là một lợi thế để thiết lập một sự lãnh đạo rõ ràng, hiệu quả và hiệu quả.

Kết luận

Nói tóm lại, trí thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập và duy trì sự lãnh đạo tích cực và chức năng. Đặc biệt có liên quan trong khía cạnh này là trí tuệ xã hội hoặc giữa các cá nhân và cảm xúc .

Tuy nhiên, sự hiện diện của năng lực trí tuệ cao không có nghĩa là lãnh đạo tốt hơn, nhưng hiệu quả của người lãnh đạo sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, xuất phát từ cả người lãnh đạo và nhân viên, hoạt động và tình huống, trên thực tế là yếu tố dự báo thành công tốt hơn. kinh nghiệm của người lãnh đạo trong việc xử lý các tình huống khác nhau.

Tài liệu tham khảo:

  • Goleman, D. (2006). Trí thông minh xã hội Khoa học mới về quan hệ của con người. Biên tập Kairos, Madrid.
  • Riggio, R.E., Murphy, S.E., & Pirozzolo, F.J. (2002). Đa trí tuệ và lãnh đạo. Erlbaum
  • Bass, Bernard M. (2008). Cẩm nang lãnh đạo (tái bản lần thứ 4, với Ruth Bass). Báo chí miễn phí
  • Peiró, J.M. (1991). Tâm lý của tổ chức. Tập 1 và 2. UNED, Madrid.
  • Palací, F. (2004). Tâm lý của tổ chức. Ed. Pearson Prentice Hall. Madrid
Bài ViếT Liên Quan